5 porunci ale Codului Civil

1. Proprietarul este obligat să îşi facă streaşină casei sale astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin. (CAPITOLUL III, Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată, SECŢIUNEA 1, Limite legale, Art. 610, “Picătura streşinii”)

 

WP_20151102_005

 

 

 

 

 

streasina

 

 

sursa

 

 

 

 

2. Nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun decât cu acordul proprietarilor. (CAPITOLUL III, Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată, SECŢIUNEA 1, Limite legale, Art. 611, “Fereastra sau deschiderea în zidul comun”)

WP_20151009_003

 

 

 

 

 

WP_20151009_004

 

 

 

 

 

 

 

3. Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic. (CAPITOLUL III, Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată, SECŢIUNEA 1, Limite legale, Art. 612, “Distanţa minimă în construcţii”)

petru maior1

 

 

 

 

 

4. (1) În lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii. (CAPITOLUL III, Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată, SECŢIUNEA 1, Limite legale, Art. 613, “Distanţa minimă pentru arbori”)

pom

 

 

 

 

 

5. Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. (CAPITOLUL III, Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată, SECŢIUNEA 1, Limite legale, Art. 615, “Distanţa minimă pentru fereastra de vedere”).

WP_20151009_008